Noile reguli privind contabilitatea PFA de la 1 Martie 2015

Ordin MF 2015Din 1 martie 2015 a intrat in vigoare Ordinul MFP nr. 170/2015 care aduce modificări la Legea contabilitătii nr. 82/1991. Ordinul aduce modificari in special in activitatea celor care au afaceri mici si functioneaza ca si P.F.A., I.I. sau I.F.

Conform ordinului au obligatia să conducă evidenta contabilă pe baza regulilor contabilitătii în partidă simplă persoanele fizice si asocierile fără personalitate juridică ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din următoarele surse:
– activităti independente (activităti economice, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală);
– cedarea folosintei bunurilor;
– activităti agricole, silvicultură si piscicultură;
Aceste persoane pot opta să conducă evidenta contabilă pe baza regulilor contabilitătii în partidă dublă. Trecerea de la conducerea evidentelor contabile pe baza regulilor contabilitătii în partidă simplă la conducerea contabilitătii în partidă dublă se poate face de la începutul exercitiului financiar ulterior celui în care au decis aceasta trecere.

Cei care optează pentru tinerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partidă dublă organizează si conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balantă de verificare, fără a întocmi situatii financiare anuale.

Important de retinut pentru cei care preferă să conducă evidenta contabilă in continuare pe baza regulilor contabilitatii în partida simplă:
1. Documentele justificative care se evidentiază in contabilitatea in partidă simplă angajeaza răspunderea persoanelor care le-au intocmit.
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
•  denumirea documentului;
•  denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul;
•  numarul documentului si data intocmirii acestuia;
•  codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);
•  mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
•  continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
•  datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate; numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;
•  alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
3. Orice operatiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidentierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
4. În documentele financiar-contabile nu sunt admise stersaturi, modificări sau alte asemenea procedee, si nici lasarea de spatii libere între operatiunile înscrise în acestea sau file lipsă.
Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil si se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, mentionându-se si data efectuării corecturii.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restrictii, documentul întocmit gresit se anulează si se pastrează sau rămâne în carnetul respectiv.
5. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, dupa caz.

Ordinul MFP nr. 170/2015 mai are multe alte prevederi de care cei care sunt inregistrati ca si Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.), Intreprindere Individuală (I.I.) sau Intreprindere Familiala (I.F.) trebuie să tină cont. De aceea, dacă sunteti proprietarul unei mici afaceri si sunteti inregistrati ca si PFA, II sau IF vă recomandăm să cititi acest ordin integral!

Reclame

One Response to Noile reguli privind contabilitatea PFA de la 1 Martie 2015

  1. Profit360 says:

    Informatii utile, bine de stiut.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: