Infiintare IF – Intreprindere Familiala

Cei care doresc sa faca o afacere de familie se pot folosi de facilitatile oferite de Ordonanta de urgenta nr. 44 din anul 2008, care reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare la registrul comertului si de autorizare a functionarii precum si regimul juridic al întreprinderilor familiale.
Întreprinderea familială (I.F.) este constituită din 2 sau mai multi membrii ai unei familii (intre care trebuie sa existe legaturi pana la gradul 4 de rudenie). Reprezentantul IF trebuie sa aiba minim 18 ani, iar ceilaltii membri sa aiba cel putin 16 ani.
Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă. Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi conditiile de retragere.
Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale.

In ceea ce priveste infiintarea unei Întreprinderi familiale (I.F.), pasii pe care cei interesati trebuie sa ii parcurga sunt urmatorii:

1. Pregatirea documentelor necesare inregistrarii – sunt necesare o serie de documente cu care trebuie sa va prezentati la Registrul Comertului: fotocopie dupa cartile de identitate sau pasapoarte, documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional si documentele privind pregătirea sau experienţa profesională (dupa caz).
Inafara de acestea exista o serie de cereri/formulare care trebuie completate. Acestea se pot obtine de la Registrul Comertului, dar in cazul in care nu doriti sa completati aceste documente pe holurile institutiei, pentru a nu face mai multe deplasari Registrul Comertului, va recomandam sa descarcati aceste documente de pe Internet de pe site-ul www.registrulcomertului.ro sectiunea „Formulare”. (Lista completa a documentelor ce trebuie depuse la Registrul Comertului pentru inregistrare o gasiti la puncul 2 din acest articol).
Important: un alt aspect la care e bine sa va ganditi inainte de a ajunge la Registrul Comerului este acela al obiectului de activitate. La inregistrare trebuie sa indicati codurile CAEN referitoare la activitatile pe care le veti desfasura.
La inregistrarea unui I.F. se permite inregistrarea unei singure activitati principale si a mai multor obiecte secundare, legea neimpunand o limita in acest sens. Indiferent ca activitatea ar fi principala sau secundara, pentru a putea fi desfasurata trebuie sa fie autorizata, respectiv sa fie inscrisa in certificatul constator de autorizare.

2. Depunerea documentelor la Registrul Comertului – aici se depune „Cererea de inregistrare” (care cuprinde si codurile CAEN corespunzatoare activitatii dorite), se depune o „Cerere de rezervare de nume” (numele rezervat pentru IF este numele reprezentantului entitatii urmat de particula I.F.), „Specimenul de semnătură” al reprezentantului IF precum si celelalte documente necesare inregistrarii (dovada sediului, documente care sa ateste calificarea, cazier fiscal, etc.)
In cuprinsul documentatiei necesare inregistrarii propriu-zise a intreprinderii familiale, trebuie sa se depuna si declaratia/declaratiile pentru autorizarea activitatii/activitatilor care urmeaza a fi desfasurate si formularul pe care se opteaza daca vrei sa fii platitor sau neplatitor de TVA.

Pentru infiintarea unei intreprinderi familiale tebuie depuse urmatoarele acte la Registrul Comertului:
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilitătii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosintă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model1 sau model 2, după caz);
8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
10. Dacă este cazul:
–   precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
–   documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire sau actul adiţional la acesta);
–   documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) si care atestă experienta profesională (fotocopii certificate olograf);
11. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

NOTĂ:
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale; în cazul întreprinzătorilor persoane fizice nerezidente titulari ai întreprinderilor individuale, se depun copii certificate şi traducerea legalizata realizată de un traducător autorizat .
􀀩 Solutionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare.
􀀩 Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro sau www.onrc.ro).
􀀩 Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
􀀩 Obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

3. Obtinerea certificatul de inregistrare cu codul fiscal – daca formularele au fost corect intocmite si s-au depus toate documentele suport solicitate prin lege in termen de 3 (trei) zile de la depunere se elibereaza certificatul de inregistrare si codul unic de inregistrare. Termenul de 3 zile anterior mentionat este prevazut in lege, dar din experienta va putem spune ca uneori eliberarea certificatului de inregistrare se face si dupa 7 zile.

4. Inregistrarea la administratia financiara – dupa obtinerea certificatul de inregistrare persoana fizica autorizata are obligatia ca in 5 zile de la obtinerea certificatului de inregistrare de la registrul comertului sa se inregistreze la Administratia Finantelor Publice in vederea luarii in evidenta si arondarii unui inspector fiscal care are competenta in zona in care este inmatriculata intreprinderea familiala.
Aici va trebui sa faceti un lucru foarte important: sa alegeti sistemul de impozitare (sistem real sau norma de venit) si sa estimati veniturile pe care le veti realiza, ceea ce implicit inseamna sa stabiliti si valoarea impozitelor ce trebuie platite pana la finalul anului, cand se face regularizarea.

Taxele ce trebuie platite, conform reglementarilor valabile in 2012 sunt de maximum 300 lei, din care 15 lei pentru verificarea disponibilitatii firmei, diferenta constand in taxe de inmatriculare, eliberarea certificatului de inregistrare, eliberarea certicatului/certificatelor constatator/constatatoare, obtinerea certificatelor de cazier fiscal de la ANAF pentru toti membrii intreprinderii.( acest din urma document il obtine registru comertului in format electronic de la ANAF)

De retinut:
– intreprinderea familiala isi poate schimba forma juridica in intreprindere individuala sau in persoana fizica autorizata, in conditiile intelegerii membrilor acestei entitati sau prin retragerea sau decesul vreunui membru al intreprinderii si numarul membrilor ar scadea sub 2.
– intreprinderea familiala nu poate avea salariati cu contract individual de munca;
– daca afacerile merg prost si trebuie acoperite datorii, membrii intreprinderii familiale sunt raspunzatori fata de tertele persoane atat cu patrimoniul de afectatiune al I.F. (daca acesta s-a constituit) cat si cu patrimoniul propriu in cazul in care acesta nu este sufficient.

Succes !

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: