Infiintare PFA

In cazul in care v-ati decis că cea mai bună variantă pentru dvs. de a demara o mica afacere este inregistrarea ca si „persoana fizica autorizata” (P.F.A.) in continuare vă vom prezenta pasii pe care trebuie să ii urmati si documentele ce va sunt necesare pentru inregistrare.

1. Pregatirea documentelor necesare inregistrarii – sunt necesare o serie de documente cu care trebuie sa va prezentati la Registrul Comertului: fotocopie dupa carte de identitate sau pasaport, documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional si documentele privind pregătirea sau experienţa profesională (dupa caz).

Inafara de acestea exista o serie de cereri/formulare care trebuie completate. Acestea se pot obtine de la Registrul Comertului, dar in cazul in care nu doriti sa completati aceste documente pe holurile institutiei, pentru a nu face mai multe deplasari Registrul Comertului, va recomandam sa descarcati aceste documente de pe Internet de pe site-ul www.registrulcomertului.ro sectiunea „Formulare” (la punctul 2 aveti lista completa a documentelor cu care trebuie sa va prezentati la Registrul Comertului) .

Important: un alt aspect la care e bine sa vă ganditi inainte de a ajunge la Registrul Comerului este acela al obiectului de activitate. La inregistrarea unui PFA se permite inregistrarea unei singure activităti principale si a mai multor obiecte secundare, legea neimpunand o limita in acest sens. Pe „Cererea de înregistrare” trebuie sa indicati codurile CAEN referitoare la activitătile pe care le veti desfasura. Trebuie sa vă decideti care va fi activitatea principalăă si care vor fi activitatile secundare.

2. Depunerea documentelor la Registrul Comertului – aici se depun documentele necesare inregistrarii propriu-zise, respectiv:
1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificării disponibilitătii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosintă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuintă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
7. Declaratia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
8. Dacă este cazul:
–   precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
–   documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaratie pe proprie răspundere);
–   documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
–   documentele care atestă experienta profesională (fotocopii certificate olograf);
9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

NOTĂ:
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea legalizata realizată de un traducător autorizat.
􀀩 Soluţionarea cererii revine în competenta directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezolutie motivată administrarea şi a altor acte.
􀀩 Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalitătilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistentă şi reprezentare care functionează în cadrul primăriilor.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro sau www.onrc.ro).
􀀩 Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondentă sau prin biroul de asistentă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
􀀩 Obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

3. Obtinerea certificatul de inregistrare cu codul fiscal – daca formularele au fost corect intocmite si s-au depus toate documentele suport solicitate prin lege in termen de 3 (trei) zile de la depunere se elibereaza certificatul de inregistrare pe care este inscris numarul de inmatriculare al firmei si codul unic de inregistrare. Atentie: din experienta va putem spune că uneori eliberarea certificatului de inregistrare dureaza si 7 zile.

4. Inregistrarea la administratia financiara – dupa obtinerea certificatul de inregistrare persoana fizica autorizata are obligatia ca in 5 zile de la obtinerea certificatului de inregistrare de la registrul comertului sa se inregistreze la Administratia Finantelor Publice in vederea luarii in evidenta si arondarii unui inspector fiscal care are competenta in zona in care este inmatriculata firma.

Taxele ce trebuie platite, conform reglementarilor valabile in 2012 sunt de maximum 300 lei, din care 15 lei pentru verificarea disponibilitatii firmei, diferenta constand in taxe de inmatriculare, eliberarea certificatului de inregistrare, eliberarea certicatului/certificatelor constatator/constatatoare, obtinerea certificatului de cazier fiscal de la ANAF (acest din urma document il obtine registru comertului in format electronic de la ANAF)

!!! Nu trageti in plastic certificatul de inregistrare! Mai tarziu s-ar putea sa aveti nevoie de copii legalizate dupa certificatul de inregistrare iar marea majoritate a notarilor nu fac copii legalizate dupa documentele laminate in plastic ! 

Succes !

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: